SMSAPI

SMSAPI to największa polska platforma do powiadomień oraz ma- sowej wysyłki SMS. Serwis posiada wiele funkcji wspierających np. zbieranie własnej bazy oraz działania zgodne z permission marketin- giem, dzięki temu wysyłki z SMSAPI odnotowują najwyższe wyniki konwersji.